Aan huis een bedrijf of beroep starten? Zo werkt het!

Bestemmingsplan

Goed nieuws! Een bedrijf of beroep aan huis starten in de gemeente Hollands Kroon is toegestaan. Aangezien je woning en de woonwijk primair bedoeld zijn om prettig te kunnen wonen moet er wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. De bestemming en bijbehorende gebruiksregels voor jouw woonadres staan beschreven in het bestemmingsplan van jouw woonwijk. Bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.

Omgevingswet

Bovenstaande informatie heeft voornamelijk betrekking op wetgeving rondom ruimtelijke ordening. Deze en andere wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld bouw en milieu is per 1 januari 2024 gebundeld in de Omgevingswet. Gemeenten krijgen hierbinnen de ruimte om omgevingsplannen 'globaler en flexibeler' in te richten dan bestemmingsplannen. Het doel is dat gemeenten 1 omgevingsplan maken voor hun gebied. In de nabije toekomst zullen de bestemmingsplannen opgaan in een omgevingsplan. Voor meer informatie kan je terecht op het Omgevingsloket.

Wil je op de hoogte blijven van de berichten van overheidsinstanties die invloed hebben op jouw omgeving  maak dan gebruik van de mailservice op overheid.nl

Voorwaarden

Een bedrijf of beroep aan huis in de gemeente Hollands Kroon is toegestaan mits de ondernemersactiviteiten passen binnen het betreffende bestemmingsplan. Belangrijk hierbij is dat de uitvoering van de beroeps- en of bedrijfsactiviteit in overeenstemming is met de omschreven woonfunctie. Dit is in de meeste gevallen zo als:

 • niet meer dan 1/3 deel van het totale oppervlak van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, met een maximum van 75 m², voor de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf wordt gebruikt;
 • alleen activiteiten mogen worden uitgevoerd die niet meldingsplichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving en die genoemd worden in de bijlage bij deze beleidsregels, dan wel naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn;
 • geen onevenredige hinder wordt of kan worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu;
 • geen onevenredige hinder wordt of kan worden toegebracht aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft die verkeersoverlast veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken;
 • het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
 • er geen reclame-uitingen groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst met een maximum aantal van één, onder de voorwaarde dat deze niet verlicht mogen zijn;
 • degene die het aan-huis-verbonden beroep of de bedrijfsactiviteit uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • er geen activiteiten ten aanzien van een horecabedrijf of een seksinrichting worden uitgeoefend;
 • er geen detailhandel plaatsvindt, anders dan ondergeschikte detailhandel;
 • buitenopslag ten behoeve van de activiteit is niet toegestaan.

Melden

Past jouw activiteit binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan dan kan je direct beginnen met je bedrijf of beroep aan huis. Het is echter wel verstandig om het ook te melden bij de gemeente Hollands Kroon. Gebruik hiervoor het contactformulier bedrijven.

Lees ook dit artikel als je meer wilt weten over het starten als ondernemer in Hollands Kroon.

Activiteit niet passend binnen bestemmingsplan

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Het is dan raadzaam om contact op te nemen met de bedrijvencontactfunctionaris binnen de gemeente Hollandse Kroon om de verdere procedure te bespreken.

In de meeste gevallen zal er, na een eerste kennismaking, gestart moeten worden met het indienen van een Principeverzoek. Uit dit verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten je plan om een bedrijf of beroep aan huis te starten niet past binnen het bestemmingsplan.

Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek om te bepalen hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover jou ondernemingsplannen staat. Dit is dus nog geen definitieve ja op het verkrijgen van een vergunning. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Dit is echter wel aan te raden. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat je wilt realiseren. Het indienen van een principeverzoek doe je hier.

Vervolgprocedure

Indien de gemeente Hollands Kroon welwillend is om mee te werken aan jouw verzoek (principeakkoord) om een beroep of bedrijf aan huis mogelijk te maken dan dient er middels een verdere procedure officieel een vergunning te worden aangevraagd. De gemeente zal op basis van het principeverzoek aangegeven welke procedures mogelijk zijn. Indien passend kan er, relatief snel, een vergunning worden aangevraagd voor het uitoefenen van jouw bedrijf of beroep aan huis. Hoelang de vergunning geldig is, hangt af van de aanvraag zelf. Is de zaak complexer dan kan je ook terecht komen in een uitgebreid en lange procedure om een vergunning te verkrijgen. In dat geval is het ook raadzaam een adviseur in te schakelen op het gebied van ruimtelijke orde.

Over de gemeente Hollands Kroon

Hollands Kroon is een gemeente in de kop van Noord-Holland die bestaat uit de volgende 22 kernen: Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard, van Ewijcksluis, Nieuwesluis, Winkel, ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Kolhorn, Barsingerhorn, Oude Niedorp, Lutjewinkel, Zijdewind, Haringhuizen, Hippolytushoef, Den Oever, Oosterland, Westerland, Slootdorp, Wieringerwerf, Middenmeer, Kreileroord.

Blijf op de hoogte!

Als startende ondernemer volg je natuurlijk alle relevante ontwikkelingen. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Je kan ons ook volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Terug naar overzicht