Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door kennis, gemis aan goede spullen, tijd of geld nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag en wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke bedrijven en organisaties hun kennis, materialen of medewerkers willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven en organisaties hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven, organisaties en de samenleving.

Dat doen we het liefst met gesloten beurs. Die mogelijkheid bekijken we eerst. Dat gebeurt door de matchgroep in te schakelen. Dat is een groep mensen met een groot netwerk. Samen met de manager wordt geprobeerd om tot een match te komen. Een match is een succesvolle oplossing van de hulpvraag, waarbij de vragende partij het liefst weer een tegenprestatie levert. Vaak is publiciteit al voldoende, maar meer mag natuurlijk ook. Zo hebben beide partijen er baat bij. Verenigingen en stichtingen worden geholpen, bedrijven en organisaties komen positief in beeld en tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven en organisaties kunnen ook actief hulp of materialen aanbieden via ‘vraag en aanbod’ op deze website. Verenigingen kunnen daar ook een vraag achterlaten. Zie hiervoor de link in de knoppenbalk bovenaan deze pagina. 

Als het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is dat wellicht mogelijk middels een eenmalige incidentele subsidie. De Hollands Kroonse Uitdaging verwerkt op verzoek van de Gemeente Hollands Kroon de aanvragen voor incidentele subsidies. De manager ontvangt deze aanvragen, toetst ze aan de criteria en mogelijke afwijzingsgronden en legt ze voor aan de door de gemeente ingestelde adviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging ten aanzien van een eventuele uitkering van een incidentele subsidie. Een mengvorm van hulp met gesloten beurs en incidentele subsidie kan natuurlijk ook. 

Een aanvraag voor incidentele subsidie moet voldoen aan de volgende, door de Gemeente Hollands Kroon bepaalde, criteria. 

  • Meer bewegen op scholen (i.s.m. verenigingen)
  • Talentontwikkeling op scholen
  • Cultuurhistorisch besef
  • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen
  • Vermindering van eenzaamheid
  • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten
  • Voorkomen van overlast door jongeren
  • Stimulering van zelfredzaamheid 

Agenda

16 september

Succesvol online

19.00 uur
Online
30 september

Sterk starten met je eigen bedrijf

19.00 uur
Online
Terug naar overzicht