Daarnaast zijn veel Noord-Hollandse ondernemers (76 procent) ook van mening dat het totale ondernemingsklimaat de afgelopen vijf jaar is achteruitgegaan. Dat en meer blijkt uit de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024 van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gebrek aan stabiel overheidsbeleid

Uit de nieuwe peiling blijkt dat het gebrek aan stabiliteit van onze overheid één van de grootste zorgpunten blijft onder ondernemers in Noord-Holland. Inmiddels is 82 procent ontevreden over de betrouwbaarheid en stabiliteit van politiek en bestuur en is tweederde er niet gerust op dat de verkiezingsuitslag leidt tot een werkbaar en stabiel kabinet. Verder blijkt dat bedrijven door heel Nederland zich de meeste zorgen over de toenemende regeldruk (56 procent), het tekort aan personeel (52 procent) en belastingen (43 procent).

Kwart van ondernemers investeert niet komend jaar

26 procent van de Noord-Hollandse ondernemers geeft aan de komende 12 maanden niet (meer) te zullen investeren. Dit sluit aan bij diverse andere onderzoeken over de terugvallende investeringen in Nederland en VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hier eerder al hun zorgen over geuit. Investeringen van bedrijven zijn immers de motor onder ons verdienvermogen. Inmiddels overweegt een kwart van de bedrijven in Noord-Holland een (gedeeltelijk) vertrek uit Nederland.

Zorgen over (internationale) spanningen

Ondernemers zijn bezorgd over toenemende spanningen: in de Nederlandse samenleving, maar ook wat betreft internationale conflicten. 69 procent van de Noord-Hollandse ondernemers ziet de toenemende polarisatie in onze samenleving als een bedreiging voor het ondernemingsklimaat en bijna 70 procent maakt zich zorgen over de internationale spanningen (Gaza, Oekraïne) en de gevolgen voor de eigen onderneming.

De peiling is gehouden onder een representatieve groep van meer dan 1600 ondernemers in heel Nederland, waarvan 97 ondernemers in Noord-Holland.

Bron: Westfriesland in bedrijf

Terug naar overzicht