Verschillende grote ontwikkelingen komen op onze gemeente af

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kustvisie IJsselmeerkust, de energietransitie maar ook de provinciale en nationale omgevingsvisie. Daarnaast is de gemeente ook zelf bezig met allerlei uitwerkingen op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld het programma duurzaamheid.

Vanuit het Rijk ligt er een opdracht voor de provincies om een zogenaamde ‘ruimtelijke puzzel’ te maken. In deze puzzel moeten de opgaven vanuit het Rijk een plek krijgen. Deze opgaven kunnen ook invloed hebben op onze leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat we een beeld hebben van onze toekomst. De gemeentelijke omgevingsvisie speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast maken maatschappelijke ontwikkelingen dat er ook binnen de gemeente steeds meer behoefte is aan een verdiepingsslag en duidelijke kaders op bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw of de toekomst van het agrarisch gebied. Deze kaders leggen we vast in de nieuwe omgevingsvisie.

Door al ontwikkelingen starten we direct met het opstellen van de omgevingsvisie

Dit wijkt af van het proces zoals dat eerder aan u is gecommuniceerd. Het concept koersdocument dat we eerder hebben gemaakt is de basis voor deze omgevingsvisie. Maar is zeker niet in beton gegoten. Aanpassing en/of aanscherping is mogelijk. Ook de opbrengst van de eerdere participatierondes voor het koersdocument is een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie. Door nu aan de slag te gaan met de omgevingsvisie bereiden wij ons voor op de ontwikkelingen die op ons afkomen. In de omgevingsvisie wordt ook het brede welvaartskader opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen worden langs dit kader gelegd en gewogen. 

De concept-omgevingsvisie proberen we voor de zomervakantie 2023 aan u voor te leggen

Wij hopen dat u ons dan wilt laten weten wat u van het concept vindt. Hoe u dat kunt doen, laten wij u nog weten. 

Terug naar overzicht