Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in de Gemeente Hollands Kroon (Tozo/BBZ)

De maatregelen om het Corona-virus te beteugelen heeft grote economische gevolgen. Reden voor het kabinet om een uitgebreid noodpakket samen te stellen voor ondernemers. Onderdeel van dit noodpakket is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

update 21-12-12

De Tozo komt in 2022 niet terug. Ondernemers kunnen nu “makkelijker” aanspraak maken op een BBZ-uitkering. BBZ staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Bij de lightversie kijkt de uitkeringsinstantie niet naar je vermogen, wel naar de samenstelling van het huishouden en bijvoorbeeld het inkomen van je partner. Kijk hier of je in aanmerking komt voor de bbz. Verder is er uitstel mogelijk bij het terugbetalen van leningen van zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit hoeft pas vanaf 1 juli 2022. Verder heb je nu 6 jaar de tijd om de lening terg te betalen, dit was 5 jaar. Deze 6 jaar bereken je vanaf de start van je lening. Verder hoef je over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 geen rente te betalen.

Update 1-7-2021

Tozo 5

Per 1 juli is het mogelijk om Tozo 5 aan te vragen. Tozo 5 is bedoeld als inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers in de maanden juli, augustus en september 2021. De Tozo 1, 2,3 en 4 kunnen niet meer worden aangevraagd.

Extra ondersteuning

De voorwaarden voor het aanvragen van Tozo 5 zijn ten opzichte van Tozo 4 ongewijzigd gebleven. Wel mogen gemeenten meer informatie vragen over de situatie van de ondernemer en onderneming. Dit om te kunnen achterhalen of er extra ondersteuning geboden kan worden met als doel dat de ondernemer zo snel mogelijk weer op eigen benen kan staan. Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk dus op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers om het bedrijf weer gezond en toekomstbestendig te maken.

Lening voor bedrijfskapitaal

Het is ook nog steeds mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157 (alle Tozo-leningen bij elkaar opgeteld). Tot 1 januari 2022 wordt er geen aflossing gevraagd en geen rente gerekend over de lening. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar.

Overige maatregelen

Naast de Tozo blijft ook de TONK en de TVL beschikbaar als financiële ondersteuning voor ondernemers. En ook de eerder afgekondigde belastingmaatregelen blijven van kracht.

Update 1-4-2020

Tozo 4

Vanaf 1 april 2021 kan je een Tozo 4 uitkering aanvragen. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021. Lees hier waar je bij de aanvraag rekening moet houden of ga direct naar de website van de Gemeente Hollands Kroon.

Update 1-9-2020

Tozo 3

Onlangs is bekend gemaakt dat het corona steunpakket wordt verlengd, zo ook de Tozo. We spreken nu over Tozo 3. Net als bij de Tozo 1 en 2 neemt de Gemeente Hollands Kroon de aanvraag in behandeling. Tozo 3 loopt door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Wat is er gewijzigd?

Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, vindt het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld pas op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

Tozo 4

In de periode 1 april 2021  t/m 30 juni 2021 spreken we over Tozo 4. Begin maart 2021 wordt nader gecommuniceerd over Tozo 4. In deze vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan.

Bedrijfskrediet

Het blijft ook mogelijk om een bedrijfskrediet aan te vragen. Dit kan tot maximaal EUR 10.157 euro voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk.

 

Update 22 mei 2020

TOZO 2 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg; Tozo2! De noodregeling ook voor zelfstandig ondernemers in Hollands Kroon die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Als je nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kan je, als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet je  Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen in Hollands Kroon die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Welke spelregels gelden er voor Tozo 2:

 • Er is WEL een partnerinkomenstoets (bij Tozo 1 was deze er niet!)
 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Partnerinkomenstoets

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart je wat de hoogte van het inkomen van jezelf en je eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De aanvraag voor Tozo 2 loopt net als Tozo1 via de Gemeente Hollands Kroon. Hier kan je ook terecht met je vragen over jouw Tozo-aanvraag.

Meer informatie Tozo 2

Gemeente Hollands Kroon (Tozo 1)

Ook in de Gemeente Hollands Kroon kan je als zelfstandige en beroep doen op deze regeling. Hieronder in het kort nog even een aantal belangrijke kenmerken van de regeling:

 • Tijdelijke aanvulling inkomen tot het sociaal minimum voor zelfstandigen (ca. €1500 per maand netto) bedoeld voor levensonderhoud.
 • Daarnaast kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.157 ten behoeve van liquiditeitsproblemen
 • Betreft versoepeling van bestaande BBZ-regeling (bijvoorbeeld tijdelijk niet gekeken naar jouw eigen vermogen en / of die van je partner, geen toets levensvatbaarheid)
 • Regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden (tot 1 juni 2020). De regeling werkt terug tot 1 maart.
 • Er wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning verstrekt voor een periode van max. 3 maanden. Het is hierbij mogelijk om een voorschot te ontvangen.
 • Uitkering is een gift.

Meer algemene informatie verstrekt door de Rijksoverheid lees je hier.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze versoepelde regeling?

 • Je bent 18 jaar of ouder en nog niet pensioengerechtigd;
 • Je bent woonachtig en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam (gemiddeld minimaal 23,5 uur per week) in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Je bent woonachtig in de gemeente, waar je de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

Wat heb je nodig om de aanvraag te kunnen indienen?

Houd er rekening mee dat je bij het invullen van de aanvraag de volgende gegevens nodig hebt:

 • Bankafschriften van alle rekeningen (privé- en zakelijk) van de afgelopen 3 maanden
 • Kopie van uw paspoort/identiteitsbewijs.
 • Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
 • Voorlopige cijfers/ winst- en verlies rekening 2019 (kolommenbalans) (niet verplicht)

Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in de Gemeente Hollands Kroon

Als inwoner van de Gemeente Hollands Kroon kan je bij je eigen gemeente terecht voor de aanvraag van deze regeling. Klik op button onderaan deze pagina voor meer informatie en het starten van je aanvraag. Kijk en luister hier naar de boodschap van Wethouder Theo Meskers:

Dossier: Coronavirus

Klik hier om ons dossier over het coronavirus te lezen. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 

agenda

Data ophalen ...

Nieuws

Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2021

Vanaf vandaag krijg je als (startende) ondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Je mag alleen nog met toestemming consumenten bellen voor een verkoopgesprek, er komt statiegeld op kleine plastic flesjes en de btw-regels voor internationale webshops veranderen. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

Nomineer vanaf vandaag een bedrijf of onderneming voor de Lelyprijs of de Jonge Lelyprijs

Welk bedrijf in Hollands Kroon onderscheidt zich het meest in innovatief opzicht? Of welke onderneming is volop bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, verbeteringen en het toepassen van (nieuwe) kennis? Om daarachter te komen is de Lelyprijs in het leven geroepen. Deze ondernemersprijs wordt sinds 2016 iedere twee jaar uitgereikt (behalve tijdens de coronapandemie). Ook kandidaten voor De Jonge Lely, voor startende bedrijven, kunnen worden genomineerd.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Lees meer
Een bedrijf of beroep aan huis starten in de gemeente Hollands Kroon
succesvol starten als ondernemer in hollands kroon
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer